از آخرین چیزی که اینجا نوشتم و وعده‌ای که دادم برای اینکه سه‌گانه‌ای را کامل کنم هفت ماه میگذرد اما نه سه‌گانه کامل شد و نه من اینجا فعالیتی به جز ماهی یک‌بار چک کردن کامنت‌ها داشتم. در واقع مهمترین دلیلم برای این عدم اهتمام به اینجا، خوانده نشدن بود. حتی بعضا حرف هایی داشتم که یا به علت نداشتن محلی درخور برای انتشارشان در نطفه خفه می‌ماند و یا به ناقص‌ترین شکل در اینستا پرپر می‌شد.

 اینکه دوباره تصمیم گرفتم اینجا بنویسم به این‌خاطر بود که نتوانستم راه تقوا را همچنان ادامه دهم و به میلم برای خوانده‌شدن غلبه کنم ، مضافا بر اینکه نیاز داشتم یک سری نوشته با تم تحلیلی برای تمرین رایتینگ سمپل بنویسم و جایی را مناسب تر از اینجا برای این کار نیافتم. میماند جمع کردن خواننده که امیدوارم با این کار آن‌ هم بیشتر از قبل حاصل شود.

پی نوشت: قسمت سوم سه‌گانه ، دو راهی اخلاقی‌ای بود که چون خودم نتوانستم آن کاری که قصد داشتم از آن دفاع کنم را انجام دهم، ترجیح دادم رطب خورده منع رطب نکنم.